8.30-9.00- Սովորողների ընդունում

9.00-9.30- Ընդհանուր պարապմունք

9.30-10.00 Նկարչական պերֆորմանս ներքին բակում

10.05-10.40-Երգի-պարի ուսուցում

10.40-11.00 Օտար լեզու /անգլերեն/

11.10-11.40 Ընդմիջում

11.45-12.05  Օտար լեզու /ռուսերեն/

12.10-12.40 Ես. ուսումնական նախագիծ /պատմում եմ իմ մասին, իմ խաղալիքի մասին/

12.55-13.35 Շախմատ