05 սեպտեմբերի 2016

09.00-09.20 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09.20-09.40 Օտար լեզու /ռուսերեն/

09.45-10.05 Օտար լեզու /անգլերեն/

10.10-10.40 Նախապատրաստվում ենք կրթական շքերթին

10.40-10.55 Շքերթային քայլերթ դեպի Մայր դպրոց

11:00-11:30. Կրթական շքերթ Մարմարյա սրահում

11.30-11.50 Քայլերթ դեպի Գեղարվեստ

12.00-12.30 Ընդմիջում

12.45-13.35 Լող