06 սեպտեմբերի 2016

09.00-09.20 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09.20-09.40 Օտար լեզու /ռուսերեն/

09.45-10.05 Օտար լեզու /անգլերեն/

10.10-10.50 Ես. ուսումնական նախագիծ

11.00-11.30 Ընդմիջում

11.30-12.10 Բանավոր համրանք.

Հաշվել 1-ից մինչև 10 /առաջ և հետ հաշիվ/:
Առաջին տասնյակ:
Թվերի համեմատում:

12.15-12.40 Ազգային երգերի, պարերի ուսուցում

12.55-13.35 Խնկոյան. Աքաղաղն ու կտուրը

Մի աքաղաղ

Կարմրապեծիկ,

Իր ոտքերը

Երկար ու ձիգ,

Կտրին տալով`

Վեր – վեր ձգվեց,

Ու զարմանքով

Ի՞նչ հարց տվեց.

-Էս ո՛նց է, որ

Ես զոռ տալիս,

Էս կտուրը

Փուլ  չի գալիս: