07 սեպտեմբերի 2016

09.00-09.20 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09.20-09.40 Օտար լեզու /ռուսերեն/

09.45-10.05 Օտար լեզու /անգլերեն/

10.10-10.40 Ազգային երգերի, պարերի ուսուցում

10.45-11.15  Բանավոր համրանք.

Հաշվել 1-ից մինչև 10 /առաջ և հետ հաշիվ/
Առաջին տասնյակ
Թվերի համեմատում

11.20-11.50 Ընդմիջում

12.00-12.30 Հովհաննես Թումանյան Ճամփորդները 

12.35-13.00 Տեխնոլոգիա. նկարում ենք հեքիաթը

13.05-13.35 Շախմատ