08 սեպտեմբերի 2016

09.00-09.20 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09.20-09.40 Օտար լեզու /ռուսերեն/

09.45-10.05 Օտար լեզու /անգլերեն/

10.10-10.40 Առարկաների համեմատումն ըստ հատկությունների՝ գույնի, նյութի, ձևի

10.45-11.15 Ընդմիջում

11.30-12.15 Լող

12.30-13.00 Մատիկներով խաղիկ. Բութմատն ասաց

13.00-13.35 Տեխնոլոգիա. թաթիկանկար