Պզզան, պզզան, պզպզան,

Պստիկ մեղու տզտզան,

Դաշտ ու հովիտ կշրջես ,

Բարձր սարեր կթռչես,

Սուսան սմբուլ կծծես

Ու ոտքերով թավամազ

Փոշի առած` տուն կգաս: