Շրջակա միջավայրի բարելավման նախագծեր

Պատասխանատուներ՝ 1-ին դասարանցիներ