Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

Թթուդրիկի ծես

Ամփոփում ենք Ուսումնական աշուն նախագիծը

Շաբաթվա հեքիաթը՝ Ով աշխատի, նա կուտի

Երգերը՝ Արև, արև, եկ, եկ, Հեփ հոպ

Ազգային պարը՝ Արզումանի

Ազգային խաղեր՝  Թզուկներ և հսկաներ, Թաշկինակ

Վանկատում ենք միավանկ, երկվանկ, եռավանկ բառեր, հեգում ենք միավանկ, երկվանկ բառեր, բառուսուցում. սար

Էլեկտրոնային խաղեր՝  1,2,3,4,5,6,7,8,9

Համեմատել միանիշ թվերը՝ 12

Աշխատանքային թերթիկներ՝ 34

Օտար լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն

Ռադիոյի թողարկման պատասխանատուներ՝ 1-ին դասարանի սովորողներ

Շախմատ, տրամաբանական խաղեր

Լողի պարապմունք փակ լողավազանում

Հեծանվային պարապմունք

Միջավայրի խնամք, ծաղիկների ջրում

Սովորողի ընտրությամբ գործունեություն