Ամպը եկավ նստեց սարին,

Նստեց սարի սուր կատարին:

— Լսի՛ր, պապի, ասավ նրան,

Լավ օրերդ անցան, կորան.

Խիստ սոսկալի

Ցուրտ է գալի:

Ասավ, գնաց:

Սարը կամաց

Մտավ սպիտակ

Վերմակի տակ: