20161104_144808

Տեխնոլոգիայի լաբորատորիայում են երկարացված օրվա խմբի սովորողները:

Աշուն, ծառեր, թփեր ու տերևներ: