Թարգմանիչ՝ Կարինե Պետրոսյան

Խմբագիր՝ Սուսան Մարկոսյան

http://dpir.mskh.am/hy/node/695