Նախագծի մասնակիցներ — կրտսեր դպրոցի սովորողներ
Ընթերցում ենք Թումանյան կրտսեր դպրոցի դասարաններում

Նախագծի նպատակը

  • Ծանոթացում հեքիաթագրին, նրա ստեղծագործական գործունեությանը
  • Ընթերցանության և ընթերցասիրության խթանում
  • Խմբային ընթերցանության խթանում

Նախագծի  խնդիրները 

  • Սովորողների  մոտ ձևավորել կարդալու, պատմելու, ճանաչելու, խոսելու, լսելու, քննարկելու և վերլուծելու կարողություններ ու հմտություններ
  • Բառապաշարի հարստացում և զարգացում
  • Միասին ընթերցելու, քննարկելու հմտությունների ձևավորում

Նախագծի ընթացքը
Թումանյանական ընթերցումների օր
Գուշակիր հեքիաթը
Խաղ վիկտորինաներ հեքիաթներով
Ինտերակտիվ դերային խաղեր հեքիաթներով