Ստուգատեսի մասնակից բոլոր սովորողները հաղթահարեցին ճանապարհի անցում արգելքների շրջանցմամբ, թեքահարթակի հաղթահարում առաջադրանքը: