Ստուգատեսի մասնակիցները կատարում են սողանցում նստարանի վրայով, քայլ թաթերի վրա նստարանի վրայով առաջադրանքները: