Դեմքեր…

Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում. տպավորված: