Դանիել Մարկոսյանը ներկայացնում է իր անվան պատմությունը: