Հրանտ Այդինյանը ներկայացնում է իր անվան պատմությունը: