Կարեն Ասլանյանը ներկայացնում է իր անվան պատմությունը: