Արամ Սարքիսսյանը ներկայացնում է իր անվան պատմությունը: