Մանուկ Կարապետյանը ներկայացնում է իր անվան պատմությունը: