Արթուր Զալինյանը ներկայացնում է իր անվան պատմությունը: