Զբաղվածություն դպրոցում.

Լանջերի ջրում, խնամք Հյուսիսային դպրոցի բակում

Բալահավաք

Հանդիպում նոր սովորողի ծնողի հետ

«Բարեկամություն» 2017. արդյունքների հանրային ներկայացում

Պարերգերի ուսուցում