Զբաղվածություն դպրոցում.

Ծիրանահավաք

Լանջերի ջրում, խնամք Հյուսիսային դպրոցի բակում

Պարերգերի ուսուցում

Մեդիաուրբաթ-համերգ ընդհանուր պարապմունք