Ուսումնական պլան. պարզաբանումներ

1-3-րդ դասարաններ