download

Շնորհավորում ենք մեր լավ ընկեր Հայկ Քալանթարյանին՝ ծննդյան տոնի առթիվ: Ուրախ, հեքիաթային օրեր քեզ, կարմիր արև, շատ նվերներ ու ժպիտներ:

Քեզ շա՜տ ենք սիրում: