Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանցիներ

Նպատակը՝ Սովորողների ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել միջավայրի ադապտացմանը /յուրացմանը/, անհրաժեշտ փոխհարաբերությունների /սովորող-սովորողներ, սովորող-ուսուցիչ/ հաստատմանը՝ զարգացնելով սովորողների ինքնուրույնությունն ու ինքնասպասարկման հմտությունները: 

Խնդիրները`

 • Բանավոր խոսքի զարգացում /սովորողի ինքնարտահայտման պահանջմունքի բավարարում/
 • Գրավոր ճիշտ, գրագետ խոսքի կարողությունների զարգացում
 • Մեդիահմտությունների կիրառում և զարգացում
 • Ընթերցելու որակական հատկանիշների բարելավում /կարդացածը հասկանալ/
 • Տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում
 • Հաղորդակցական հմտությունների զարգացում
 • Համագործակցային հմտությունների զարգացում
 • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում

Տևողությունը՝ օգոստոսի 30-ից մինչև սեպտեմբերի 15 

Միջավայրը՝ դասասենյակ, բակ-պարտեզ, մարմնամարզական դահլիճ, տուն /ընտանիք/, մեդիատիրույթ /բլոգ, ենթակայք, կայք/:

Անհրաժեշտ գործիքները՝ անհատական նեթբուք-նոթբուք-պլանշետ, ձայնագրիչ, տեսախցիկ, համակարգչային ծրագրեր /Paint, Smart էլեկտրոնային գրատախտակ, MS Word, MS PowerPoint, Movie Maker/, թղթեր /գունավոր, տարբեր հաստության ու չափի/, գուաշ, ջրաներկ, վրձին, կավ, պլաստելին:

Ուսումնական գրականությանայլ ռեսուրսների ցանկ

 • Սովորողների ինքնապատումներ
 • Աթաբեկ Խնկոյան «Ես»
 • Աթաբեկ Խնկոյան «Չալ կաչաղակը»
 • Ղազարոս Աղայան «Մանուշակը»
 • Աթաբեկ Խնկոյան «Խխունջն ու սունկը»

Հիմնական թեմաները՝

 • Ես
 • Իմ խաղալիքը /տիկնիկը/
 • Իմ ընտանիքը
 • Իմ անունը
 • Իմ բակը, քաղաքը /գյուղը/, երկիրը

Գործունեության ձևեր՝

Մայրենի լեզու

 • Պատմել /գրավոր/ իր, իր ընտանիքի մասին՝ հաղորդելով կոնկրետ տվյալներ
 • Մի քանի բառով նկարագրել ու բնութագրել իրեն ու մյուսներին
 • Կարդալ, հասկանալ պատմությունը
 • Հարցերի միջոցով անհրաժեշտ ինֆորմացիա հավաքել տվյալ թեմայի վերաբերյալ
 • Գրական ստեղծագործություններ ընթերցել, քննարկել

ՏՀՏ

 • Աշխատում է Paint ծրագրով /նկարում է իրեն/: Աշխատանքին անուն է դնում, պահպանում է և էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկում
 • Աշխատում է Word ծրագրով: Մուտքագրում է տեքստը, անուն դնելով՝ պահպանում է  և էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկում
 • Աշխատում է PowerPoint ծրագրով: Մուտքագրում է, լուսանկար է տեղադրում, նոր սլայդեր է բացում:

Կերպարվեստտեխնոլոգիա

 • Ստեղծում է ինքնանկար /ջրաներկով, գուաշով/

Նախագծի արդյունքում՝

Բոլոր աշխատանքները հրապարակվում են դասարանական-անհատական բլոգներում՝

 • Խոսում է իմ տիկնիկը /մեդիապատումների շարք/
 • Ես՝ իմ մասին  /ինքնապատումների շարք/
 • Իմ ընտանիքը  /ինքնապատումների շարք/
 • Իմ անունը  /անվանակոչման ու անվան ծագման պատմություններ/