2, 5, 6 թվանշաններով կազմի’ր  եռանիշ  թվեր: Կազմած թվերը դասավորի’ր մեծից փոքր:
4, 8, 7 թվանշաններով կազմի’ր  եռանիշ  թվեր: Կազմած թվերը դասավորի’ր փոքրից մեծ:
7, 1, 0 թվանշաններով կազմի’ր  եռանիշ  թվեր: Կազմած թվերը դասավորի’ր մեծից փոքր:

Շարունակի’ր.
100, 101, …, 103, …, 105, …, …, …, …, …, 111, …, 113, …, …, …, …, …, 119, …:
310, 320, …, 340, …, 360, 370, …, …, 400, …, 420, …, …, …:
103, 105, 107, …, 111, …, …, …, …, 121, …, 125, 127, …:

Մեկ աթոռն ունի 4 ոտք, քանի՞ ոտքեր  ունեն  5 աթոռը միասին:
Մեկ կատուն ունի  2 ականջ, քանի՞ ականջներ ունեն 11 կատուները միասին:
Խանութում կար 8 տուփ  կոնֆետ, ամեն տուփում կար 7 կոնֆետ: Քանի՞ կոնֆետ կար խանութում:
Խանութում կար 7 զամբյուղ, ամեն զամբյուղում կար 6կգ կոնֆետ: Քանի՞ կգ կոնֆետ կա խանութում:

Advertisements