Ձայնիկ ունիմ՝

Հայուն-մայուն,

Սըրտիդ բունեմ

Կայուն-մայուն.

Ո՛վ իմ թեւիկ,

Տո՛ւր իմ հեւիկ.

Թըռչեմ երթամ…

Advertisements