Խաղ-ժամ

Խնդրագիրք կայքից՝ http://www.maths-and-games.com/index.php?lang=am&id=1511

http://www.erida.org/2012/01/blog-post_17.html

  1. 12345 թվաշաններից մի քանիսի արանքում դրեք թվաբանական գործողության նշաններ, այնպես որ ստացվի քսաներկու:
  2. 52412 թվաշաններից մի քանիսի արանքում դրեք թվաբանական գործողության նշաններ, այնպես որ ստացվի հարյուր:

 

1.Երեք հատ 5-երի միջոցով ստանալ 4:
2. Հինգ հատ 1-երի միջոցով ստանալ 100:
3. Վեց 9-երի միջոցով ստանալ 100:
4. Հինգ հատ 5-երով ստանալ 31:
5. Հինգ հատ 4-ներով ստանալ 55:

Մաթեմատիկական փազլ

Մաթեմատիկական ֆուբուկիներ

 

Advertisements