Ժամանակահատվածը` նոյեմբերի 13-18
Մասնակիցներ-Հյուսիսային դպրոցի 2-րդ դասարանցիներ, ծնողներ, դասավանդողներ

Օգտագործվող միջոցներ-ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ, google որոնողական համակարգի օգտագործում

Հետազոտական աշխատանքներ.

 • Հարցազրույցի նախնական հարցերի կազմում
 • Google որոնողական համակարգից տվյալների հավաքում և մշակում

Նախագծի նպատակը և խնդիրները.

 • Տրված թեմայով հարցեր կազմելու հմտությունների ձևավորում
 • Հարցազրույցներ վարելու հմտությունների ձևավորում և կիրառում
 • Բանավոր խոսքի զարգացում
 • Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում
 • Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտություննների և կարողությունների ձևավորում
 • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում
 • Մեդիահմտությունների զարգացում

Նախագծի իրականացման ընթացքը.

Նախապես համացանցի օգնությամբ  փնտրում ենք տեղեկություններ, կազմում հարցերի շարք.
Ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին
Իմ դպրոցը, կրթահամալիրը
Իմ սեբաստացի ընտանիքը
Քանի՞ սեբաստացի կա իմ ընտանիքում
Ինչպիսին են լինում սեբաստացիները /սեբաստացի մայրիկը, հայրիկը, ուսուցիչը, սովորողը…/

Մայրենի

 • Կրթահամալիրի սեբաստացի սովորողները, հարցազրույցների շարք
 • Կրթահամալիրյան լուսանկարների հավաքածուի ստեղծում /ուսուցիչների, սովորողների …./
 • Ծնողները
 • Սովորողները

Դասարանում  սովորողները  բաժանվելով  խմբերի իրակացնում են աշխատանքները: Ամեն մի խումբ պատասխանատու է լինում մի աշխատանքի` մեկը պատասխանատու է հարցի պատասխանի որոնման, մյուս խումբը` համապատասխան նկարի, երրորդ խումբը ներկայացման համար: Այսպիսով ամբողջ դասարանը ստեղծում է մեկ ամբողջական նյութ:

Մաթեմատիկա

Նախապես հանձնարարվում է հաշվել  դասարանի սովորողների ընտանիքներում քանի՞ սեբաստացի կա: Նախապես իմանալով տեղեկություններ սեբաստացիների թվի վերաբերյալ, դասարանում կատարում ենք հետևյալ մաթեմատիկական աշխատանքները.

 • Ամենափոքր սեբաստացին
 • Ամենատարիքով սեբաստացին
 • Ամենահին սեբաստացին
 • Ամենանոր սեբաստացին
 • Հաշվել ընտանիքի սեբաստացի անդամներին
 • Դասարանի ամենամեծ և ամենափոքր սեբաստացին

Սովորողներն արդյունքները ներկայացնում են տեսանյութերի, հարցազրույցների տեսքով:

Advertisements