Կոմիտասյան օրերի ամփոփում

Հյուսիսային դպրոց

Տեսաֆիլմը՝ Տաթև Աթոյանի