Արտաշես
Լինում են, չեն լինում աստղ ու արև են լինում: Աստղը քնում է, իսկ արևը գալիս-խանգարում է նրան: Աստղն ասում է.
_ Արև՛ ջան, խնդրում եմ, մի հատ կգնա՞ս, դու ինձ խանգարում ես:
Արևը նեղանում է ու գնում, իսկ աստղը հանգիստ քնում է:
Արտաշես Գասպարյան