Բ Հայկ 1

Տիեզերքը, երբ նայում է Երկրին, ժպտում է: Մեր մոլորակում ամեն ինչ նախշուն է:

Հայկ Բադալյան