Մանուկ

Տիեզերքը միշտ ժպտում է, նա ուրախ է, միշտ ծիծաղում է: Նա սիրում է ուրախանալ ու աստղերին նայել:

Արթուր Զալինյան