Աշնանային ծառատունկ-ծաղկատունկ

Աշխատանքի ժամանակահատվածը՝ հոկտեմբերի 27, ժամը 11.00

հոկտեմբերի 30-նոյեմբերի 3

Մասնակիցներ՝ սովորողներ, ծնողներ

Նպատակը՝

  • Պարտեզում բալենիների պուրակի ստեղծում
  • Ծաղիկների, թփերի տունկ
  • Ծնողների ներգրավում նախագծին

Խնդիրներ՝

  • Ծառերի տունկ
  • Միջավայրի ձևավորում
  • Երկրագործական հմտությունների ձեռքբերում

Գործունեության ձևեր՝

  • Սովորել ճիշտ օգտվել աշխատանքային գործիքներից
  • Խնամել ծառերը, ծաղիկները, թփերը, ջրել
  • Համագործակցել դպրոցի այգեպանի հետ
  • Ամենօրյա  խնամք

Անհրաժեշտ գործիքներ` բահ, պատգարակ, փոցխ, աշխատանքային ձեռնոցներ

Լուսաբանումը՝ դասարանական բլոգում: