Հանրապետության նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում