Արթուր Զալինյանը պատմում է իրենց բակի աշնան մասին.