Փչեց ցուրտ քամին,
Եկավ մեգ, մշուշ․
Թերթերը թափեց
Ծաղիկը քնքուշ։

Անտերև ծառը
Ճյուղերը ծոծեց․
Աշնան քամու հետ
Կանգնեց ու վիճեց։

-Հե՞ր տերևներս
Մեկ-մեկ պոկեցիր
Ու աչքիս առաջ
Գետին թափեցիր։