Անուն, ազգանուն

Ամիս, ամսաթիվ

  1. Գրի՛ր որ բառերն են ընկերներ.

Ափսե, ծով, կատու, գրիչ, նավ, ճաշ, երկինք, տետր, մլավոց, արև

  1. Բառերի տառերը խառնվել են: Վերականգնի՛ր բառերը.

Բռա-բառ

Տկու-

Տկոր-

Կտե-

  1. Գրի՛ր.

Ծաղիկներ-մեխակ, ….

Մրգեր-խնձոր, ….

  1. Գրի՛ր հականիշները.

Բացել-փակել

Լույս-

Երկար-

Հստ-

Թզուկ-

  1. Շարունակի՛ր՝ հետևելով օրինակին.

Նկար-նկարել-

Սղոց-

Շար-

Կանչ-

Պար-