Անուն, ազգանուն

Ամիս, ամսաթիվ

Գրի՛ր այն թիվը, որը 48-ից մեծ է 16-ով:

Գործողությունները կատարի՛ր.

6+6+6=

9+9+9=

8+8+8+8=

3+3+3+3+3=

5+5+5+5+5=

4+4+4+4+4+4=

7+7+7=

10+10+10+10=