Շարք, շարափոխում, դարձումներ տեղում և ընթացքից

Կանգ թիակների վրա

20180123_111216

Գլուխկոնծի առաջ և հետ

Քայլ թաթերի վրա գերանի վրայով

Ցատկ կամրջակից

Բատուտ. ցատկեր