Նպատակը՝ սովորողների երևակայությունը, ստեղծել ուսումնական խաղեր

Ընթացքը՝ սովորողները նախապես հավաքած խցաններով ստեղծելու են ուսումնական խաղեր, հետաքրքիր կերպարներ, որոնք կկիրառվեն ուսումնական գործունեության ընթացքում։

Կառուցողական խաղերի պատրաստում.

Նպատակը

Սովորողների հետ ստեղծել կառուցողական խաղեր, որոնք բաց արվեստանոցում  կկիրառվեն նրանց կողմից:

Ընթացքը

Նախագծային շաբաթվա ընթացքում սովորողները կստեղծեն կառուցողական խաղեր տարբեր պարագաներից, որոնք կնպաստեն նրանց երևակայության զարգացմանը, ինքնադրսևորմանը:

Նմուշներ