34065417_139695756894486_4374438059425398784_n-e1534857506238.jpg

Հոգատար, բարի, ընկերասեր, մեր փափլիկ Դավիթ, շնորհավորում ենք ծննդյանդ օրը: Թող արև-ժպիտդ դեմքիդ միշտ շողա:

Սիրում ու գրկում ենք քեզ: