Ուսումնական օրացույց

Մայրենի

Մաթեմատիկա

Տեխնոլոգիա

Անգլերեն

Ռուսերեն

Մարմնակրթություն_2

երաժշտություն_1-3

Շախմատ

Ես և շրջակա աշխարհը