Նպատակը՝

Ճանաչել և ուսումնասիրել սեփական բակը /թաղը/, մասնակցել շրջակա միջավայրի խնամքին և բարելավմանը

Տևողությունը՝  հոկտեմբեր ամիս

Խնդիրները՝

 • Բանավոր խոսքի զարգացում
 • Հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.
 • Համագործակցային հմտությունների զարգացում
 • Թվային տեխնիկայից /հեռախոս, ֆոտոխցիկ/ օգտվելու կարողությունների զարգացում
 • Հարցազրույց վարելու կարողությունների զարգացում

Աշխատանքային ուղղություններ՝

 • Թաղի ամենասիրելի հատվածը
 • Թաղի հեքիաթը, անեկդոտը, կենացը, ավանդապատումները
 • Թաղի հայտնի դեմքերը /հերոսները, գործիչները/
 • Թաղի կառույցները /կրպակ, կոշիկի վերանորոգման կետ և այլն…/
 • Թաղի ծագման և անվան պատմությունը
 • Թաղի խաղերը
 • Թաղի զբոսայգին
 • Որտե՞ղ եմ ապրում, ո՞ր թաղամասում
 • Ինչե՞ր կան իմ բակում
 • Ի՞նչը ինձ դուր չի գալիս իմ բակում
 • Ի՞նչը կփոխեի, կլավացնեի իմ բակում
 • Ի՞նչ եմ սիրում անել բակում

Ակնկալվող արդյունք՝

 • Ֆոտոպատումների, տեսանյութերի, ռադիոնյութերի ստեղծում /հարցազրույց ընտանիքի անդամներից կամ թաղի բնակիչներից/