Լրացրո՛ւ աղյուսակները.

Նախորդը Թիվը Հաջորդը
  300  
  490  
  599  
  607  
  710  
  891  
  999  
  705  
  1000  

Թվերը գրի՛ր ըստ օրինակի.

587` հինգ հարյուր ութսունյոթ

629`

137`

543`

410`

709`

288`

Հաշվի՛ր.

ա) 54-ից 6 անգամ փոքր թիվը՝

բ) 24-ից 6 անգամ փոքր թիվը՝

Համեմատի՛ր.

200 + 30   250
400 + 50   430
300 + 70   360
300 + 20   320
350 + 50   450

Կատարի՛ր գործողությունները.

180 + 20 =

270 + 30 =

360 + 40 =

450 + 50 =

540 + 60 =

970 – 70 =

860 – 60 =

750 -50 =

640 — 40 =

530 – 30 =

526 – 6 – 20 =

635 – 5 – 30 =

744 – 4 – 40 =

853 – 3 – 50 =

962 – 2 – 60 =