Անուն, ազգանուն

Ամիս, ամսաթիվ

Թվերը գրի՛ր տառերով.

500-

701-

810-

459-

Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

թիվը հարյուրավոր տասնավոր միավոր
782      
145      
341      
  7 0 4
  2 9 0
  4 0 7

 

Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները.

նախորդող թիվը թիվը հաջորդող թիվը
154
320
500
941
140
850

Պատմի՛ր  846 թվի մասին.

 1. Թիվը գրի՛ր տառերով
 2. 846-ն ունի  ___ հարյուրյակ  __ տասնյակ  __ միավոր
 3. Հարևան թվերն են՝
 4. Հաջորդող թիվն է՝
 5. Նախորդող թիվն է՝
 6. Մեծացրո՛ւ  4-ով
 7. Մեծացրո՛ւ 50-ով
 8. Մեծացրո՛ւ 100-ով
 9. Փոքրացրո՛ւ 2-ով
 10. Փոքրացրո՛ւ 20-ով
 11. Փոքրացրո՛ւ 400-ով
 12. Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը
 13. Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա հարյուրյակը
 14. 846-ի թվանշաններով կազմի՛ր եռանիշ թվեր
 15. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով
 16. Այդ թվերից կապույտով նշի՛ր զույգ թվերը