Աշնանային ծառատունկ-ծաղկատունկ

Աշխատանքի ժամանակահատվածը՝ հոկտեմբերի 22 նոյեմբերի 10

Մասնակիցներ՝ սովորողներ, ծնողներ

Նպատակը՝

  • Տնկարանի ստեղծում
  • Ծաղիկների, ծառերի, թփերի տունկ
  • Ծնողների ներգրավում նախագծին

Խնդիրներ՝

  • Ծառերի տունկ
  • Միջավայրի ձևավորում
  • Երկրագործական հմտությունների ձեռքբերում

Գործունեության ձևեր՝

  • Սովորել ճիշտ օգտվել աշխատանքային գործիքներից
  • Տնկել, խնամել ծառերը, ծաղիկները, թփերը, ջրել
  • Համագործակցել դպրոցի այգեպանի հետ
  • Ամենօրյա  խնամք

Անհրաժեշտ գործիքներ` բահ, պատգարակ, փոցխ, աշխատանքային ձեռնոցներ

Լուսաբանումը՝ սովորողների  անհատական բլոգներում, դասարանական բլոգում: