Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան երգերի տեքստեր և կարաոկեներ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Երաժշտական փաթեթ կրտսեր դպրոցների համար:

Ավետիս

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ:

Այսօր տոն է սուրբ ծննդեան, ավետիս,

Տեառն մերոյ և հայտնութեան, ավետիս,

Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս,

Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս:

Շարոց բերեք, պաստեղ բերեք, ավետիս,

Մեր հարսներուն փայն ալ  բերեք, ավետիս,

Թոնիր վառենք, գաթա թխենք, ավետիս,

Այդ գաթայից բաժինք հանենք, ավետիս:

Այնժամ որ Քրիստոս ծնվեց, ավետիս,

Վըրան լուսելույս ծագեց, ավետիս,

Ուղտը եկավ հազար բեռով, ավետիս,

Մանչը ծնվեց քաղցր ճիչով, ավետիս:

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ:

Բասեն բարի

Բասեն բարի, Բասեն բարի,

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի,

Տղա՛, արի, բռնե, պարի,

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, Նուբարի:

Բասեն բարի, Բասեն բարի,

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի,

Աղջի, արի, բռնե, պարի,

Հա՛յ Նուբարի, ջա՛ն Նուբարի, Նուբարի:

Երկու գնա, երեք արի,

Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի,

Տղա, արի, բռնե, պարի,

Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի, դոմբարի:

Արի՝ խաղանք էս դոմբարին,

Բասեն բարի, Բասեն բարի,

Ինչքան ուրախ է էս տարին,

Հա՛յ դոմբարի, ջա՛ն դոմբարի, դոմբարի:

Զար, զընգը

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,

Պարենք գիշեր լուսընկա:

Էս գիշեր` լուսնակ գիշեր,

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,

Ձուն էկեր` գետին նախշեր,

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,

Էլի պարը բոլորավ,

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,

Քուրըս միջին մոլորավ,

Պարենք գիշեր լուսընկա:

Զար, զընգը, զար, զընգը, թող զընգա,

Պարենք գիշեր լուսընկա:

Նոր տարի Ռ.Ամիրխանյան

Ռոքային տարբերակ

Պատրաստել ենք մենք Նոր տարվա հանդես,

Նոր տարվա հանդես, Նոր տարվա հանդես,

Հագուստներ ունենք, դիմակներ պես-պես,

Դիմակներ պես-պես, դիմակներ:

կրկնակ. Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին,

Ներս կգա մեծ պարկը շալակին,

Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին

Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին:

Զարդարել ենք մենք եղևնին պայծառ,

Տոնածառը մեր, տոնածառը մեր,

Դուրսը՝ ձյուն, ձմեռ, իսկ ներսում՝ պայծառ,

Իսկ ներսում՝ անթիվ ծաղիկներ:

կրկնակ. Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին,

Ներս կգա մեծ պարկը շալակին,

Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին

Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին:

Թիկ-թակ, մանուկներ, մեծ շրջան բացեք,

Մեծ շրջան բացեք, մեծ շրջան բացեք,

Ինչպես զանգակներ, զանգակներ ուրախ,

Զանգակներ ուրախ, զնգացեք:

կրկնակ. Հյուր կգա շուտով Ձմեռ պապին,

Ներս կգա մեծ պարկը շալակին,

Ձյունանուշն էլ երգը շուրթերին

Շուրջը կխմբի ժիր մանուկներին:

Պատրաստել ենք մենք Նոր տարվա հանդես,

Նոր տարվա հանդես, Նոր տարվա հանդես,

Հագուստներ ունենք, դիմակներ պես-պես,

Դիմակներ պես-պես, դիմակներ:

Դինգ – դոնգ Ռ. Ամիրխանյան

Դինգ – դոնգ, ձմռան երկնքում,

Դինգ – դոնգ, աստղերն են շողում,

Դինգ – դոնգ – դինգ, երկինքը աստղալից

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ – դոնգ, զիլ զնգա մեր զանգ,

Դինգ – դոնգ, տուր մեզ երազանք,

Դինգ – դոնգ – դինգ, ի՜նչ լավն է եղևնին,

Զիլ զանգերն իր թևերին:

Տոնածառ ջան, տոնածառ

Տոնածառ ջան, տոնածառ

Ի՜նչ սիրուն ես ու պայծառ,

Էս ի՜նչ լավն է, էս ի՜նչ լավն է,

Չորս կողմը լույս ու փայլ է:

Կարմիր աստղ գագաթին,

Ծառի տակ՝ Ձմեռ պապին,

Էս ի՜նչ լավն է, էս ի՜նչ լավն է,

Չորս կողմը լույս ու փայլ է:

Փաթ, փաթ, փաթիլներ

Ամպը բացեց դուռը մեծ,

Փաթիլները թափվեցին,

Երգով, պարով, ծիծաղով

Ճյուղերին նստոտեցին:

Կրկնակ. Փաթ, փաթ, փաթիլներ,

Երգող, պարող փաթիլներ:

Քամին եկավ պարելով,

Փաթիլին խուտուտ տվեց,

«Հա, հա, հա, հա» երգելով՝

Փաթիլներին թռցրեց:

Կրկնակ. Փաթ, փաթ, փաթիլներ,

Երգող, պարող փաթիլներ:

Իրար վրա շարվեցին,

Մի մեծ բլուր կազմեցին,

Քամին սուլեց, պտտվեց,

«Փաթիլներով պար» բռնեց:

Կրկնակ. Փաթ, փաթ, փաթիլներ,

Երգող, պարող փաթիլներ:

Համով, հոտով տոնածառ

կրկնակ. Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ,

Համով, հոտով տոնածառ,

Զարդարել ենք տոնածառ,

Քաղցրահամ ու շատ պայծառ:

Քաղցր չամիչ, համեղ նուշ,

Տանձ ու խնձոր քացրանուշ,

Չրեր, մրգեր, դեղձ ու նուռ

Ու մի կոկոս անչափ լուռ:

կրկնակ. Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ,

Համով, հոտով տոնածառ,

Զարդարել ենք տոնածառ,

Քաղցրահամ ու շատ պայծառ:

Գաթա ու տորթ ենք բերել,

Փայլուն խաղող ենք շարել,

Երգեր հազար, հազար միրգ

Քեզ ականջօղ ենք արել:

կրկնակ. Այ քեզ, այ քեզ տոնածառ,

Համով, հոտով տոնածառ,

Զարդարել ենք տոնածառ,

Քաղցրահամ ու շատ պայծառ:

Մրգով, գաթով շա՜տ համեղ,

Տոնածա՞ռ է, թե՞ սկուտեղ:

Ավետիս

Արդ ցնծացեք ուրախացեք, Ավետիս,

Այսօր ծնունդք ի Մարիամա, Ավետիս:

Էս տան շինած աշնան շինած,  Ավետիս,

Էս տան քարեր մարմար բերած, Ավետիս,

Թոներ ինի քընձ հեկեղեցի, Ավետիս,

Հարսներ ինի քընձ եղվնիք, Ավետիս,

Ավելը ձեռ փունջ մանուշակ, Ավետիս,

Կտխեն ըզձեռ նռան գինի, Ավետիս:

Ռուսերեն երգեր

Маленький секрет

Я узнала маленький секрет:

Ёлочке не холодно зимой!

И не надо ёлочку, маленькую ёлочку

Забирать к себе домой.

И не надо ёлочку, маленькую ёлочку

Забирать к себе домой!

Я узнала маленький секрет: (“Какой? Какой?”

Ёлкам очень весело в лесу.

Маленькие ёлочки, маленькие ёлочки

Я от вырубки спасу.

Маленькие ёлочки, маленькие ёлочки

Я от вырубки спасу!

Проигрыш:

Маленькие ёлочки мои

Стать большими елями хотят.

Пусть они в лесу растут,

Новый год встречают тут

Много-много лет подряд.

Пусть они в лесу растут,

Новый год встречают тут

Много-много лет подряд!

Вы узнали маленький секрет: (“Ага, ага”.)

Ёлочкам не холодно зимой!

И не надо ёлочки, маленькие ёлочки

Забирать к себе домой.

И не надо ёлочки, маленькие ёлочки

Забирать к себе домой!

Новогодний хоровод

Белые, белые в декабре, в декабре,
Елочки, елочки во дворе, во дворе.
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!Скользкие, скользкие в декабре, в декабре,
Горочки, горочки во дворе, во дворе
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!Звонкие, звонкие в декабре, в декабре,
Песенки, песенки во дворе, во дворе.
Кружится, кружится и поет, и поет
Праздничный, праздничный хоровод, хоровод!

Белые снежинки

Белые снежинки кружатся с утра,
Выросли сугробы посреди двора.
Стала от снежинок улица светлей,
Только одеваться нужно потеплей.2
Просто невозможно зиму не любить,
Скоро будем бабу снежную лепить.
Если на прогулке в снег мы упадем,
Встанем, отряхнемся и опять пойдем.3
Привезут из леса елку в детский сад,
Дед Мороз поздравит с праздником ребят.
Десять раз в неделю мы считаем дни,
Чтоб зажглись скорее яркие огни.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В Новогоднюю ночь
Ждём мы новых чудес,
В Новогоднюю ночь
Станет сказочным лес.
Станет люстрой луна,
Ну а снег – как паркет.
И звенит тишина
И минут лучше нет…

Тик-так, тикают часы,
Тикают часы, отмеряя шаг.
Тик-так, тикают часы,
Тикают часы тик-так.

Новогодняя ночь
Исполняет мечты,
В Новогоднюю ночь
Не разводят мосты.
Новогодняя ночь,
Нет на свете светлей,
Новогодняя ночь –
Чудеса для детей!

Тик-так, тикают часы,
Тикают часы, отмеряя шаг.
Тик-так, тикают часы,
Тикают часы тик-так.

В Новогоднюю ночь
Грусть уйдёт навсегда,
В Новогоднюю ночь
Не уснут города.
И становятся старше дети
Ровно на год,
Новогодняя ночь
Счастье всем принесёт!

Тик-так, тикают часы,
Тикают часы, отмеряя шаг.
Тик-так, тикают часы,
Тикают часы тик-так.
Тикают часы тик-так.

Անգլերեն երգեր

Santa Claus Is Coming To Town

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

He’s making a list
And checking it twice;
He’s gonna find out
Who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!

You better watch out!
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!

You better watch out!
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

Jingle Bells

Dashing through the snow

On a one horse open sleigh
O’er the fields we go,
Laughing all the way
Bells on bob tail ring,
making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Silent Night

Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant, tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, Holy night

Shepherds quake, at the sight
Glories stream from heaven above
Heavenly, hosts sing Hallelujah.
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born

We Wish You A Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year
Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And a cup of good cheer

We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
So bring it right here

So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
And bring it right here

Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Աղբյուրը՝ Հասմիկ Մաթևոսյանի բլոգ