Հովհաննես Թումանյան. Ամենից լավ տունը

Անի Եիսաղոլիի մայրիկ՝ Իրինա Հակոբյան